سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی پورسلیمی – دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیک

چکیده:

فناوری E-Cنقش اساسی در تسهیل و ترفیع تجارت داخلی و خارجی هرکشوردارد;بحدی که کلیه اعضاءجامعه بنجوی از آن منتفع می شوند.این در صورتی است که دولتها بتوانند ضمن مهیا کردن زیرساختارهای لازم, مدلهای آن را شناسایی و بترتیب الویت درکشور اجراءنمایند.در این مقاله یکی ازآن مدلها یعنی تجارت الکترونیکی فروشنده با فروشنده(B2B-EC) Business to Business Electronic Commerce معرفی شده است; که به بررسی توجیهاتاقتصادی و چگونگی شرایط سرمایه گذاری درآن پرداخته می شود.