سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد مسافری – گروه بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محمد فهیمی نیا – گروه بهداشت محیط -دانشگاه علوم پزشکی قم
رامین نبی زاده – گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

توسعه روز افزون کارخانجات سنگبری از یک سو و استفاده گسترده از انواع سنگهای ساختمانی در امر ساخت و ساز در داخل کشور از سوی دیگر منجر به افزایش تولید رائدات حاصل از این کارخانجات گردیده که خود مدیریت صحیحی رااز نظر زیست محیطی طلب می نماید . با توجه به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر وضعیت فعلی مدیرات این زائدات در استان قم بعنوان مطالعه موردی مورد تحقیق واقع شد. در انجام تحقیق ۵۵ کارخانه سنگبری استان قم به عنوان نمونه با در نظر گرفتن محل استقرار آنها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . محل دفع این زائدات نیز از نظر تاثیر به اجزا مختلف محیط زیست بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق در استان قم در کل ۱۸۶ واحد سنگبری فعال هست که تماما در اطراف شهر قم ( حداکثر تا شعاع ۱۵ کیلومتری) و در چهار منطقه جاده کوه سفید ، جاده قدیم تهران – قم ، جائه کاشان و جاده قدیم اصفهان قرار دارند که زائدات و باطله های خود را در ۴ جایگاه دفع می کنند .این کارخانه ها از نظر دارا بودن دستگاه برش به دو دسته یک دستگاهی و دو دستگاهی تقسیم می شوند که تعداد ۱۵۱ واحد یک دستگاهی و ۳۵ واحد دو دستگاهی می باشند . بیشترین فراوانی کارخانجات در جاده کاشان و به تعداد کل ۷۷ واحد می باشد . بطور متوسط حدود ۵۰% کل بلوکهای سنگ وارده به کارخانه به صورت باطله درآمده و از کاخانه دفع میشود. کارخانجان سنگبری دارای دو دستگاه برش بطور متوسط در سال ۴۰۰ تن زائدات تولید می کنند و کارخانجات سنگبری دارای ۲ دستگاه برش بطور متوسط د رسال ۶۰۰ تن زائدات تولید می کنند . مقدار کل سالیانه زائدات تولید شده ۸۱۴۰۰ تن برآورد می شود. در مجموع مدیریت برنامه ریزی شده ای در خصوص دفع صحیح زائدات سنگبری در محلهای دفع وجود نداشته و لازم است در سطح کشور و بویژه در استان قم اقدامات جامعی از سوی متولیان امر از جمله شهرداری در جهت جمع آوری ، بازیافت و دفع صحیح این زائدات به عمل آید.