سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالله قوامی – عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران و کارشناس سازمان بازیافت شهرداری سن
بهزاد شاهمرادی – عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران و کارشناس ارشد علوم محیط زیست
رحمت صادقی – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
عادل سی و سه مرده – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

توسعه صنایع یکی از مهمترین عوامل اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش سریع مواد مصرفی و در نتیجه ازدیاد مواد زائد جامد و مایع(زباله و فاضلاب) از موضوعاتی است که اخیراً بحرانهای عظیمی در جوامع بشری بوجود آورده است.
در این پژوهش یک تصویر کلی از وضعیت تولید، جمع آوری، نگهداری، حمل ونقل، دفع و بازیافت زباله و فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی شهر سنندج ارائه می گردد. اطلاعات مربوط به کارخانه ها و کارگاهها موجود در دو شهرک صنعتی ۱ و۳ سنندج با تکمیل پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه با مسئول واحدهای صنعتی فوق بدست آمد که سوالات در خصوص شناخت کلی واحدهای صنعتی و وضعیت موجود مدیریت زباله و فاضلاب صنعتی می باشد.
نتایج حاصله نشان داد که تقریباً در کلیه واحدهای صنعتی (۶۳ صنایع و ۴۱ کارگاه) مواد زائد جامد بوسیله دست و بدونه استفاده از افراد آموزش دیده جمع آوری می گردد و در مکانی غیر استاندارد بمدت یک شبانه روز تا ۶ ماه نگهداری می شود. حمل و نقل آن بوسیله مسئول واحد و شهرداری سنندج انجام می گیرد. فاضلاب تولیدی(تقریباً ۱۳۵۰۰۰ متر مکعب) در اکثر صنایع بدونه تصفیه و در بقیه صنایع هم با تصفیه ای ناقص به رودخانه ای که درکنار شهرکهای صنعتی جریان دارد تخلیه می شود.