سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله قوامی –
بهزاد شاهمرادی –
رحمت صادقی –
عادل سی و سه مرده –

چکیده:

توسعه صنایع یکی از مهمترین عوامل اقتصادی هر کشوری به شمار می رود و رشد سریع جمعیت با توجه به افزایش سریع مواد مصرفی در نتیجه ازدیاد مواد زائد جامد و مایع (زباله و فاضلاب) از موضوعاتی است که اخیراً بحرانهای عظیمی در جوامع بشری بوجود آورده است. در این پژوهش یک تصویر کلی از وضعیت تولید، جمع آوری، نگهداری، حمل ونقل، دفع و بازیافت زباله و فاضلاب صنعتی شهرکهای صنعتی شهر سنندج ارائه می گردد. اطلاعات مربوط به کارخانه ها و ک ارگاهها موجود در دو هرک صنعتی ۱ و ۳ سنندج با تکمیل پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه با مسئول واحدهای صنعتی فوق بدست آمد که سوالات در خصوص شناخت کلی واحدهای صنعتی و وضعیت موجود مدیریت زباله و فاضلاب صنعتی می باشد. نتایج حاصله نشان داد که تقریباً در کلیه واحدهای صنعتی (۱۶۳ صنایع و ۴۱ کارگاه) مواد زائد جامد بوسیله دست و بدونه استفاده از افراد آموزش دیده جمع آوری می گردد و در مکانی غیر استاندارد بمدت یک شبانه روز تا ۶ ماه نگهداری می شود. حمل و نقل آن بوسیله مسئول واحد و شهرداری سنندج انجام می گیرد. فاضلاب تولیدی (تقریباً ۱۳۴۷۳۶ متر مکعب) در اکثر صنایع بدون تصفیه و در بقیه صنایع هم با تصفیه ای ناقص به رودخانه ای که در کنار شهرکهای صنعتی جریان دارد تخلیه می شود.