سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس اکبرزاده – معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
حسین طلا – معاون استاندار و فرماندار تهران
محمد منشوری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سعید بشیری – کارشناس بهداشت محیط- حوزه معاونت عمرانی فرمانداری تهران

چکیده:

با توجه به نقش بی بدیل روستاها در ایجاد و حفظ توسعه پایدار کشورها، ضرورت دارد که به عوامل و موانع موثر در توسعه و پیشرفت روستایی از جمله مهاجرت روستاییان به شهر های بزرگ پرداخته شود . با توجه به مطالعات صورت گرفتهیکی از مهمترین این عوامل، عدم وجود مدیریت صحیح پسماندهای روستایی می باشد . در پژوهش حاضر، وضعیت مدیریت پسماند های روستایی در ۲۰ روستای تابعه شهرستان تهران واقع در بخش کن و مرکزی با تنظیم پرسشنامه های دقیق و کارشناسی شده بررسی گردید . در این پرسشنامه، علاوه بر اطلاعات عمومی روستا، وضعیت مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای مورد مطالعه استخراج گردید . داده های این پرسشنامه با نرم افزار آماری MniniTab14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گ رفت. در این تحقیق میانگین کل سرانه تولید پسماند در روستاهای مورد مطالعه ۲۳۰/۸ گرم در روز تعیین گردید . همچنین میانگین فاصله محل دفن تا مناطق مسکونی متر و تا منابع آب منطقه ۱۷۳۴ متر در روستاهای مورد مطالعه بدست آمد . در این پژوهش مشخص گردید نهاد ناظر و مجری عملیات مدیریت پسماندها در بیش از ۵۰ % مورد شورای اسلامی واقع در روستا بوده و نظارت بر عملیات در ۲۵ % بر عهده دهیاری ها می باشد . در ارتباط با وضعیت جمع آوری پسماندها در روستاها مشخص گردید که ۵۰ درصد موارد به صورت تلنبار در خارجیا مجاورت روستا و سپس انت قال به محل دفع، ۳۰ درصد تلنبار در داخل روستا و سپس انتقال به محل دفع و در ۲۰ درصد موارد مستقیما انتقال به محل دفع انجام می گرفت . مشکلات عمده محل دفع پسماندها در روستاهای مورد مطالعه در حدود ۸۰ % در ارتباط با پراکندگی زباله به محیط اطراف، جاری شدن شیرابه به اطراف، بوی نامطبوع و فاصله کم تا مناطق مسکونی بود که وضعیت ناگوار بهداشتی و زیست محیطی را برای اهالی ایجاد کرده است.