سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

رضا نصر اصفهانی – دانشجوی دکتری اقتصاد شهری دانشگاه اصفهان و مشاوره مدیریت درآمد شهردا
الهام مومنی – کارشناس حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

در این مقاله از دیدگاه نظریه پردازی، وضعیت مطلوب در آمدی برای شهرداری، مورد مطالعه قرار گرفته است، ترکیب موجود درآمد شهرداری، بررسی مسائل و معظلات ناشی از این ترکیب، معرفی و شبیه سازی اخذ عوارض نوسازی برای تامین مالی هزینه های عمرانی شهرداری به عنوان یک درآمد مطلوب در شهر اصفهان در قسمت دیگری از مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. از نتایج این بررسی می توان به تاثیر ترکیب موجود عوارض بر متغیرهای اقتصادی در شهر، و همچنین مسائل و مشکلات موجود و ریشه یابی علل به اجرا در نیامدن صحیح قانون نوسازی اشاره کرد؛ بر این اساس می توان گفت: مهمترین دلیل به اجرا در نیامدن قانون نوسازی، عدم کارشناسی صحیح و به موقع مطابق قانون در تغییر مبنای محاسبه عوارض نوسازی بوده است. براساس محاسبات انجام شده درگذشته عوارض نوسازی بیش از ۲۵ درصد از بودجه عمرانی را پوشش می داده، در صورتی که براساس شاخصهای قیمت و متوسط رشد ۵ درصدی به پایه سال ۱۳۴۹ عوارض در سال ۱۳۸۵ اخذ می شد: در حال حاضر شهرداری اصفهان باید در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال از محل عوارض نوسازی در آمد داشته باشد.