سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بابک فرزین نیا – دانشکده علوم پزشکی قم
حسین لدنی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

سوسری آلمانی(Blattella germanica)یک آفت شهری با پراکنش وسیع می باشد که به دلایل ریزی، جثه، عادت تغذیه ای (استفراغ و قی کردن روی غذا)، علاوه بر انطباق خود با محیط زندگی انسانها می توانند سبب انتقال مکانیکی عوامل بیماریزا به انسان و عاملی در ایجاد و یا تشدید بیماریهای آلرژیک و آسم باشد. تکرار کاربرد و استفاده وسیع از آفت کشها و نیز قدرت تکثیر نسبتا بالا(۲-۳ نسل در سال) این حشره سبب بروز مقاومت در آن شده است. برای هر گونه کنترل موفق این آفت شهری نیاز به یک سیستم مدیریت مقاومت به حشره کشها وجود دارد. این مساله به خصوص در اماکن عمومی نظیر خوابگاهها، رستورانها و بیمارستانها حایز اهمیت است. در این تحقیق به کمک روش تماس با سطح سمی(Surface contact methodیا Jar test) اثر ضربه ای (Knock down effect) پرمترین برای یک نژاد حساس(پرورشی در انسکتاریم) و نژادهای جمع آوری شده از بیمارستانهای فیاض بخش پاستورنو، امام و خوابگاههای فاطمیه و شماره ۴ و ۵ علوم پزشکی تهران در شرایط استاندارد (حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد و رطوبت۵+۵۰% و دوره نوری ۱۲/۱۲) سنجیده شد. سپس بر اساس نتایجKt50 نژادهای جمع آوری شده و Kt50 نژاد حساس نسبت مقاومت یا Resistance ratio(50) به ترتیب ۶/۷۱ و ۵/۵۷ و ۷/۱۵ و ۷/۷۶ و ۷/۰۸ و ۷/۶ برای نژادهای خوابگاه ۵ خوابگاه فاطمیه، خوابگاه ۴ بیمارستانهای فیاض بخش امام، پاستور نو محاسبه شد با توجه به تقسیم بندی میزان مقاومت براساس نسبت مقاومت می توان نتیجه گرفت که کلیه این نژادها نسبت به حشره کش پرمترین بسیار مقاومند. نسبت مقاومت(RR50)بدست آمده از آزمونهای آزمایشگاهی اگر در شرایط استاندارد انجام شود بخوبی قادر خواهد بود وضعیت مقاومت آن نژاد را در شرایط طبیعی مشخص نماید و براین اساس می توان راهکار مناسبی برای مبارزه و کنترل این آفت به اجرا گذاشت.