سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لیلا صوری – کارشناس کنترل کیفی اداره آّ و فاضلاب روستایی شهرستان پاکدشت
نعیمه محمدی – کارشناس کنترل کیفی اداره آّ و فاضلاب روستایی شهرستان دماوند
سحر محمدی خانقاه – کارشناس کنترل کیفی اداره آّ و فاضلاب روستایی شهرستان دماوند
غلامرضا ترابی – ریاست کنترل کیفی و آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران

چکیده:

آب این موهبت الهی و سرمایه حیات امانتی است گرانبها که همه انسانهای این کره خاکی مکلفند تا با نگهداری و استفاده منطقی از آن امکان بهره مندی آیندگان از این نعمت رافراهم سازند. این تحقیق بمنظور تعیین کیفیت باکتریولوژِیکی و پارامترهای فیزیکی منابع تامین آب شرب و شبکه آبرسانی به روستاهای تحت پوشش اداره آب و فاضلاب روستایی شهرستان پاکدشت انجام شده و با استانداردهای ملی مقایسه گردیده است. در این راستا تعداد ۶۹ نمونه از ۳۵ روستای تحت پوشش اداره این شهرستان در مدت ۶ ماه ( مهر تا اسفند ۸۳ ) مورد اندازه گیری با کتریولوژیکی و فیزیکی در آژمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران قرار گرفت . نتیج حاصله نشان می دهد که ۷۸/۳% از منابع آب و شبکه آب رسانی مربوطه که مورد تحقیق قرار گرفت از لحاظ باکتریولوژی بدون هیچگونه آلودگی بوده و پاک می باشد و در سایر موارد آهودگی میکروبی آن در حدی بوده که بوسیله کلر زنی مستمر آلودگی آن از بین رفته و قابل شرب می باشد. از پارامترهای فیزیکی میزان هدایت الکتریکی ، ph و کدروت نمونه ها مورد اندازه گیری قرار گرفت که میزان هدایت الکتریکی ۱۶ درصد نمونه ها زیر ۵۰۰us/cm و ۵۲ درصد نمونه ها بین ۵۰۰us/cm تا ۱۰۰۰ قرار داشته است و ۱۴ درصد نمونه ها بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ و ۶ درصد نمونه ها بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۱۲ درصد نمونه ها ۲۰۰۰ به بالا می باشد. میزان ph کل نمونه ها آب آژمایش شده در حد مطلوب استاندارد ملی بوده است. همجنین میزان کدورت ۳۷/۷ درصد نمونه هابین صفر تا یک و در حد مطلوب استاندارد اندازه گیری گردید.