سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مرضیه کیانی – سرپرست مجتمع توان بخشی قدوس و کارشناس توان بخشی مبتنی بر جامعه

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مناسب سازی بخشی از ساختمان های محیط شهری شهرستان سبزوار است.
روش: این تحقیق با مشاهده مستقیم ساختمان های درمانی از قبیل ۳ بیمارستان، مطلب برخی پزشکان و دندانپزشکان و کلیه درمانگاه های عمومی و خصوصی (۱۵ دولتی و ۶ خصوصی) از لحاظ پله ها، وجود آسانسور ، وجود سطح شیب دار بررسی شده است.
یافته ها: این بررسی نشان داد میان وضعیت موجود تا استانداردها و آنچه در قانون جامع حمایت معلولان در آمده است فاصله زیادی وجود دارد و از بین موارد بررسی شده تنها در ساختمان بیمارستان ها بررسی شده، مناسب سازی به میزان قابل توجهی رعایت شده است.
نتیجه: لازم است هماهنگی لازم با سازمان های ذی ربط جهت مناسب سازی محیط شهری به ویژه در ساختمان های درمانی ایجاد شود.