سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عقیل لطفی – کارشناس بهداشت محیط
نوید جعفرزاده – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

کنترل مواد زاید جامد به ویژه زباله های سمی و خطرناک که بخشی از آن ها را زباله های بیمارستانی تشکیل می دهند از نظر بهداشتی و زیست محیطی بسیارمهم است .به دلیل وجود عوامل مختلف عفونی در پسماند های بیمارستانی ، متنوع بودن و دفع نا مطلوب آنها دربیمارستان های شهراردبیل ، انجام یک مطالعه در ارتباط با پسماند های بیمارستانی در این شهر ضروری به نظر می رسید . روش کار : برای انجام این مطالعه تمامی هفت بیمارستان موجود در شهر اردبیل به عنوان نمونه انتخاب شدند، هماهنگی لازم با مسولین بیمارستان ها صورت گرفت . سپس مطالعه با تکمیل چک لیست ویژه در تمام بیمارستان ها و همچنین بازدید و مشاهده صورت گرفت. نتایج : نتایج حاصل حاکی از این بودکه مدیریت علمی صحیح در این مورد وجود نداردو مخلوط زباله های عفونی وعمومی بیمارستان توسط افراد آموزش ندیده و تجهیزات غیر استاندارد با کامیون های معمولی همراه با زباله های شهری در محل های تلنبار زباله های شهری دفع می گردد روش های رایج بی خطر سازی موجود نظیر زباله سوز ها نیزیا به دلیل مشکلات بهره برداری ویا آلودگی هوا ونظایر آن عملا از رده خارج شده اند . نتیجه گیری : با توجه به رشد روز افزون جمعیت انسانی و به تبع آن افزایش پسماندهای بیمارستان خطرات بهداستی و زیست م حیطی پسماندهای بیمارستانی , شهر اردبیل را مورد تهدید قرار می دهد لذا برنامه ریزی جهت مدیریت پسماندهای بیمارستانی در جهت توسعه پایدار لازم و غیر قابل انکار می باشد .براساس این مطالعه پیشنهاد می شود با طرحیک برنامه جامع و تشکیل تیم تخصصی دراین خصوص به تفکیک اصولی زباله های عفونی و عمومی پرداخته , زباله های عمومی همراه با زباله های شهری دفع وبرای زباله های عفونی نیز روش اتوکلاو کردن به صورت off-sit بی خطر سازی می شود .برای این منظور نیاز به نظارت کامل سازمان های زیربط نظیر محیط زیست , بهداشت , شهرداری و غیره خواهد بود