سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یداله ملکی – کارشناس زمین شناسی – قزوین – اداره کل امور آب منطقه ای قزوین – مدیریت هم
سعید رشوند – کارشناس ارشد جنگلداری، قزوین، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیع
عبدالحسین مظفری – کارشناس بهداشت ، قزوین، مجتمع ادارات، اداره کل حفاظت محیط زیست
طاهره پرهیزکاری – کارشناس محیط زیست، مجتمع ادارات، اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین

چکیده:

قنات از قدیمی ترین سازه های ایرانی جهت استحصال آب از سفره های آب زیر زمینی درمناطق خشک و نیمه خشک می باشد. ایجاد قنات یکی از عوامل رونق و توسعه کشاورزی، دامپروری در واحهه ها، روستاها و حتی تمدنهای توسعه یافته بوده است. در این مقاله که حاصل آخرین مطالعات و بررسیهای انجام شده بر روی دشت قزوین توس شرکت آب منطقه ای می باشد و آمار و ارقام سایر مراکز تحقیقاتی در استان بوده که پس از تجزیه و تحلیل دلایل متروکه شدن و سایر مشخصات کیفی و کمی قنوات بیان گردیده، سپسبا ارایه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از قنوات موجود با مدیریت زیست محیطی به موضوع می پردازد.