سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسین باقیانی مقدم –

چکیده:

عدم توجه به مدیریت زباله ای بیمارستانی می تواند در افزایش عفونت های بیمارستانی و تهدید سلامت بیماران و مراجعین به بیارستانها نقش مؤثری داشته باشد. چرا که برآورد می شود در بیمارستانها به ازاء هر تخت ۲/۷ کیلوگرم زباله تولید شود که بخشی از ان زباله ای عفونی و خطرناک می باشد. وجود دستاه زباله سوز در یک بیمارستان بدون در نظر گرفتن اشکالات فنی دستگاه و تناسب حجم زباله با ظرفیت زباله سوز به دلیل احتراق ناقص و نداشتن فیلتر تصفیه هوا موجب اعتراض جمعیت ساکن در مجاور بیمارستان شده و عملاً کارایی آنها را با تأمل مواجه می سازد. در این بررسی علاوه بر تعیین م راحل جمع آوری زباله های بیمارستانی به ترکیب آنها نیز پرداخته شد تا با بررسی اثرات زباله های عفونی بر سلامت انسان و محیط زیست، با توجه به مجموعه شرایط موجود، راهکارهای مدیریت زیست محیطی آن نیز تبیین گردد. از ۱۷ بیمارستان مورد بررسی ۸ بیمارستان در ارت تشکیلاتی آنها ردیف اختصاصی بهداشت محیط وجود دارد که در این راستا ۴ نفر کارشناس و ۴ نفر کاردان انجام وظیفه می نمایند. اما همه بیمارستانها دارای کارشناس کنترل عفونت می باشند. در ۴ بیمارستان مورد بررسی تفکیک زباله صورت نمی گیرد. در ده بیمارستان مورد بررسی در شهر یزد مجموعاً ۳۷۷ تخت ثابت و ۱۲۸۷ تخت فعال بین ۲۹% تا ۷۲% اشغال تخت دارند و میزان زباله تولید عفونی آنها در روز بین ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ کیلوگرم و میزان زباله تولیدی سرانه هر تخت در روز بین ۲/۱۲ تا ۲/۷۲ کیلوگرم محاسبه گردید. اگر چه با مصوبه شورای بهداشت استان مقرر گردیده است که زباله بیمارستانها از طریق عقد قرارداد با شهرداری یزد و بصورت تفکیک شده به خارج از شهر حمل و دفع بهداشتی شود لیکن به دلایل متعدد این کار بصورت مستمر و با برنامه اساسی صورت نمی گیرد و این در حالی است که از ۱۷ بیمارستان مورد بررسی، ۱۲ بیمارستان دارای زباله سوز می باشند که بجز یک مورد فعال نمی باشند و لذا پیشنهاد می شود با بررسی کامل زمینه تفکیک زباله در بیمارستانها بطور کامل فراهم و زباله های عفونی آنها بصورت اساسی به خارج از شهر حمل و در یک زباله سوز مرکزی سوزانده شده یا دفن بهداشتی در محل مجزا شود.