سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه ع
قاسم عودی – عضو هیئت علمی آموزشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حدیقه دری – لیسانس شیمی، کارشناس آزمایشگاه آب، آموزشکده بهداشت، دانشگاه علوم پز
محمود عزیزی – لیسانس شیمی، کارشناس آزمایشگاه آب، مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

چکیده:

استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یکی از مهم ترین فاکتورهای مصرف آب می باشد که از سالیان دور به آن توجه شده است. منشاء حدود ۸۰ درصد از بیماری های انسان ناشی از عدم دسترسی به آب سالم است. ۷۵ درصد مردم جهان سوم از امکانات دسترسی به آب آشامیدنی سالم محروم اند. آلودگی ها با ایجاد تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی کیفیت آب را تنزل می دهند و در مراحلی آب را از حیطه استفاده و مصرف ساقط می نمایند. مردم به دلایل مختلف از جمله بد بودن کیفیت آب آشامیدنی سیستم توزیع یا مشکلات مربوط به حضور مواد شیمیایی و پاتوژن ها و انگل های موجود در آب، در سال های اخیر تمایل زیادی به مصرف آب های معدنی و بطری شده پیدا کرده اند. لذا با توجه به گسترش مصرف روز افزون این آب ها و پایین بودن نسبی کیفیت آب آشامیدنی شهر بیرجند و مصرف رو ز افزون آبهای معدنی وبطری شده در این شهرستان و عدم انجام تحقیقات کافی در زمینه کیفیت میکروبی و شیمیایی این آب ها در این تحقیق سعی شده تا با انجام یکسری آزمایشات در مورد کیفیت میکروبی و شیمیایی آب های معدنی و بطری شده عرضه شده در سطح شهربیرجند، قضاوت لازم انجام شود. روش کار:جهت انجام تحقیق مورد نظر که از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد و در دی ماه ۱۳۸۵ انجام شده است، ابتدا انوا ع مارک های عرضه شده آب معدنی و بطری شده عرضه شده در سطح شهر بیرجند شناسایی گردید، سپس با مراجعه به سوپرمارکت ها و مراکز توزیع این آب ها، از هر مارک به تعداد ۲ نمونه ( با ۲ تاریخ تولید متفاوت) خریداری گردیدو سپس اندازه گیری فاکتور های مورد نظر بر اساس روشهای ذکر شده در استاندارد متد انجام شده و آنا لیز نتایج بدست آمده با استفاده از آزمونهای توصیفی تحلیلی و نرم افزار SPSS انجام گردید . نتایج: براساس آنالیز آزمایشات مشخص گردید که ۳۳٫۳% میزان قلیائیت ، ۹۹٫۳% میزان اسیدیته ، ۵۳٫۵% مقدار نیترین و ۷۳٫۳% میزان فلوراید، ۱۰۰% میزان سدیم و پتاسیم نمونه های مورد نظر خارج از محدوده استاندارد بود.همچنین تفاوت معنی دار ی (p<0.05) بین مشخصات روی برچسب آبهای معدنی و بطر ی شده و میانگین نتایج آنا لیز آزمایشگاهی وجود داشت.