سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیفته سلطانی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده:

اهمیت نشریات علمی و تخصصی و مقاله های مندرج در انها بر کسی پوشیده نیست. نظر به اهمی این مقوله، در این پژوهش وضعیت نشر مجله های کتابداری و اطلاع رسانی یعنی مجله هایی که تمام مقالات ومطالب انها در مورد کتابداری و اطلاع رسانی است، مورد بررسی قرار گرفته است. از سال ۱۳۸۸ که اولین نشریه نسبتا کتابداری با عنوان نشریه کتابخانه ملی تبریز منتشر شده تاکنون ۲۳ عنوان مجله کتابداری و اطلاع رسانی در ایران منتشر شده است که در حال حاضر مشاهده حضور تنها چهار عنوان مجله تخصصی و روز امد در این حوز هستیم. در بخشی از مقاله با ارائه امارهایی از نشریات کتابداری و اطلاع رسانی سایر کشورهای جهان به مقایسه وضعیت ایران با وضعیت جهانی پرداخته شده است. تحلیل وضعیت مجلات تخصصی و بررسی نقاط قوت و ضعف انها، مباحث انتهایی مقاله را در بر می گیرد.