سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم فتائی – دانشگاه آزاد اردبیل
سیدمسعود منوری – دانشگاه آزاد اردبیل
سیدمحمود شریعت – دانشگاه آزاد اردبیل
حسنعلی لقائی – دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:

شهر سرعین به عنوان یکی از مناطق گردشگری و توریستی مهم ایران در استان اردبیل نیز همچون سایر شهرها درگیر مشکلات مواد زائد جامد است. بر همین اساس این تحقیق برای ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه مدیریت مواد زائد امد سرعین انجام شده است. در این تحقیق از جمع آوری اطلاعات، تولید اطلاعات از طریق نمونه برداری، تنظیم پرسشنامه و مصاحبه و مراجعه حضوری و مشاهده استفاده گردید. آنالیز فیزیکی ترکیبات تشکیل دهنده زبال خانگی به مدت یکسال در چهار فصل و ایام عید و در هر نوبت ۴ نمونه انجام پذیرفت. سوالات پرسشنامه که از نوع چند جوابی و تشریحی بود در سه فرم تنظیم گردید. بر اساس نتایج اندازه گیری انجام شده میزان زباله شهر سرعین به طور میانگین ۱۶/۸ تن در روز و چگالی آن ۴۴۳/۷۸ کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. نتایج آنالیز فیزیکی نشان داد ترکیبات زباله سرعین شامل ۸/۷% پلاستیک، ۷/۶۵% کاغذ و مقوا و کارتن ۲/۷۸% فلزات، ۴۸/۹۰% پسماند غذایی، ۳/۷۷% منسوجات، ۱/۷۶% شیشه، ۳/۱% چوب و پسماند باغبانی و ۲۲/۸۷% سایر موارد (نخاله، خاکروبه و …) می باشد که در نهایت با استفاده از تجزیه و تحلیل یافته های و نتایج پرسشنامه ها، برای بهسازی و توسعه محل های دفن فعلی و مکان یابی دفن آتی و سیستم جمع آوری زباله راهکارهای اجرائی پیشنهاد گردیده است.