سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل زارع مطلق – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

کمپلکس دگرگونی دهسلم در جنوب استان خراسان جنوبی و در شرق دشت لوت به صورت رشته کوهی نه چندان مرتفع با روند اصلی شمالی جنوبی و به موازات گسل نهبندان کشیده شده است. نفوذ باتولیت گرانیتی شاهکوه در شمال منطقه باعث ایجاد هاله دگرگونی مجاورتی وسیعی گشته که حاوی هورنفلسهای سیاه رنگی میباشند. بر اساس مطالعات کانی- شناسی و پتروگرافی این هورنفلسها حاوی کانیهای اصلی کوارتز، آلبیت و اورتوز و کانیهای فرعی آوژیت، فلوگوپیت، کردیریت، بیوتیت و موسکویت میباشند. بافت نمونههای مورد بررسی پرفیروبلاستیک و لپیدوبلاستیک بوده و آثار تجزیه و تشکیل کانیهای رسی و کلریت نیز در مقاطع مشهود میباشد. بررسیها و مطالعات مختلف نشان میدهد که هورنفلس- های واقع در جنوب شاهکوه، از نظر ویژگیهای سنگشناسی، شیمیایی و مقاومتی جهت کاربرد به عنوان سنگ تزئینی در بخشهای مختلف ساختمان، مناسب بوده و داری ارزش اقتصادی میباشند. اما در حال حاضر وجود یک سری مسائل طبیعی در منطقه، مشکلاتی را در ارتباط با توجیه اقتصادی بهرهبرداری از ذخایر ایجاد مینماید.