سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهتاب ابراهیمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

با توجه به مسئله افزایش روز افزون جمعیت و عدم تکافوی منابع غذایی موجود، کمبود مواد غذایی بویژه پروتئین، از مشکلات عمده جهانی و منطقه ای محسوب می شود. احداث استخر پرورش ماهی ضمن اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم، سبب تولید پروتئین، افزایش درامد خانواده ها و… نیز می گردد. شهرستانی رفسنجان درشمال غربی استان کرمان دارای ۱۵۳ رشته قنات می باشد. بررسی حاضر در قالب طرحتحقیقاتی در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کرمان از پایین سال ۱۳۸۲به بعد صورتگرفته که شامل شناسایی قنوات شهرستان رفسنجان از نظر وضعیت اقلیمی و فاکتورهای فیزیکی و شمیایی جهت پرورش ماهی می باشد. اکثر قنوات اینشهرستاندارای شرایط مناسب بوده و می توان از آب آنها علاوه بر کشاورزی برای پرورش ماهی نیز استفاده کرد.