سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دکتر منصور ابراهیمی – استادیار و رییس پژوهشکده سبز تحقیقات زیست محیطی
نرگس شم ابادی – کارشناس بیولوژی

چکیده:

طی چند دهه ی گذشتهجامعه با یکی از مهمترین پیامد های توسعه صنعتی مواجه شده حمل و دفع نا مناسب مواد زائد خطرناک مشکلات زیادی را برای سلامتی انسان ها و محیط زیست به بار آورده است.کشورهای زیادی در تلاشندتا تکنولوژی مناسب و روشهای علمی مقتضی برای مدیریت مواد ذائدخطرناک ارائه کند.در این میان با توجه به رشد صنایعو افزایش روزمره ی مواد خطرناک در کشورهای رو به توسعه وجود یک برنامه ی مدیریت برای دفع این مواد ضروریست.سالهای متمادی بدون توجه به مهندسی و زیست محیطیضایعات سمیکه زایی ده دست بشر بودهدر زمینه و آبهای پذیرندهتخلیه شده و حداکثربا بی توجهی هرچه تمام تردر هر نقطه دفن شده اند که این عدم توجه به رعایت اصولیعلمی و زیت محیطی باعث آلودگی آب و خاک و هوا گردیده و سلامت انسان و دیگر موجودات زندهرا در معرض خطر قرار داده گاهی نیز در اثر دفع بی رویه و در نتیجه تراکم گازهای حاصل از توده ضایعات انفجار یا آتشش سوزی مهیبی رخ داده و ضایعات جبران ناپذیری ررا به وجود آوردهاستان قم به دلیل برخورداری امکانات خاصاز جمله مناطق آزاد سلفچگان و نزدیکی بهپایتخت و وجود شهرک های صنعتی متعدد که به دلیل استقرار این استان در مرکز شهر و سهولت توزیع محصولات خود و امکانات صادرات کالا در این استان بنا شدند یکی از کانون های صنعتی کشور و زاینده ی آلودگی به شمار میرود.همه ی این موارد ما را بر ان داشت تا با هنجام پروژه ای به بررسی وضعیت و انئاع پسماندهای قم بپردازیم.