سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر قدیریان – دانش آموخته تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
فرزانه اعتضادی – دانشجوی تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
الناز نی نواز – دانشجوی تنوع زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

وضعیت زادآوری پرندگان جوجه آور و شناسائی عوامل تهدید کننده آنها در تالاب بین المللی حرا در بهار ۱۳۸۷مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش زادآوری ۶ گونه شامل اگرت ساحلی، اگرت بزرگ، حواصیل هندی، کفچه نوک، چاخ لق هندی و سلیم کوچک با مشاهده آشیانه، تخم و جوجه به طور قطعی ثبت شد . در پایش های صورت گرفته جوجه آوری ۱۶۸ جفت اگرت ساحلی، ۶۷ جفت اگرت بزرگ، ۵ جفت حواصیل هندی، ۱۲ جفت کفچه نوک، ۳ جفت چاخ لق هندی و ۲ جفت سلیم کوچک مشاهده و مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر پرندگان زادآور جنگل های حرا که از گونه های چتر منطقه و یکی از ویژگی های مهم ذخیره گاه زیستکره حرا برای جذب طبیعت گردان و علاقه مندان به دیدن پرندگان محسوب می شوند، بوسیله جوامع محلی و گونه های غیر بومی با خطر نابودی روبرو هستند. به نظر می رسد وجود گونه های غیر بومی مانند مو ش سیاه Rattus rattus که در سطح دنیا به عنوان اصلی ترین عامل انقراض پرندگان شناخته می شود و گربه های اهلی رها شده در منطقه، باعث کاهش موفقیت زادآوری پرندگان و نابودی تعداد زیادی از تخم ها و جوجه ها شود. عدم آگاهی جوامع محلی نسبت به اهمیت گونه های زادآور در اکوسیستم حرا باعث شده است که هر ساله تعداد زیادی از تخم های پرندگان توسط مردم بومی جمع آوری شوند. کنترل گونه های غیر بومی در کلنی های زادآوری و آموزش جوامع محلی از مهمترین اقداماتی هستند که باید مد نظر مدیریت منطقه قرار گیرند