سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مظهری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمیده خاکسار آستانه – کارشناس ارشد گروه پژوهشهای اقتصادی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

در این مطالعه جایگاه صادرات رب ایران در بین کشورهای عمده صادرکننده و مزیت نسبی صارداتی این محصول و نیز درجه رقابتی یا تخصصی شدن آن با استفاده از سه شاخص RCA، RSCA وبررسی شده است. نتایج نشان داد که شاخص بالاسا برای محصول رب گوجه فرنگی ایران همواره کوچکتر از عدد یک می باشد. بنابراین این محصول از مزیت نسبی صادراتی برخوردار نمی باشد. از طرفی شاخص بالاسا طی سالهای مذکور با نرخ رشد ۲۰/۴۱ درصدی افزایش یافته و این مسئله حاکی از تخصصی شدن آن می باشد. شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن (RSCA) نیز در تمامی سالها منفی به دست آمده و حاکی از عدم برخورداری از مزیت نسبی صادراتی برای محصول رب گوجه فرنگی می باشد.