سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احد قلی زاده – متخصص در حقوق شرکتهای چندملیتی، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده:

در اختیار داشتن فن آوری پیشرفته از مهمترین عوامل تعیین کننده پشرفتگی یک کشور است. تا جاییکه Girvan در این رابطه اظهار می دارد، فاصلهتکنولوژیک میان کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته بزرگترین عامل واحدی است که زیر بنای فاصله در امد میان آنهاست.و از نظر Egorov و همکارش انتقال فن اوری و روشهای تجاری سازی هماره با استفاده از شبکه ای ازمهدهای نظریو ارتقاء علمی و صنعتی، می تواند نقش سازنده ای در ایجاد یک رنسانس اقتصادی – اجتماعی داشته باشد. با اینحال، نگاهی به قانون جدید سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد که قانونگذار ایران تلاشیجهت وادار نمودن سرمایه گذاری خارجی به انتقال فن آوری یا سوق دادن سرمایه گذاری به سوی تولیدات با فن اوری بالا (High Tech) نداشته است. البته، آنچنانکه Scott و همکارانش ابراز نموده اند انتقال موفقیت آمیز فن اوری با صرف جابجایی فن اوری به محیطی جدید حاصل نمی شود. و طبق گفته Marediaو همکارانش انتقالتکنولوژی نه تنها معنی جابجایی عین فن اوری است بلکه اطلاعات، آموزش، دستور العمل های پشتیبانی کننده، و مقررات را نیز در بر می گیرد.