سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قادر سعادتی – کارشناس زمین شنایس

چکیده:

در پروژه های عمرانی از قبیل سد، تونل و … ا زجمله اساسی ترین مطالعات بررسی وضعیت ژئوتکتونیکی محدوده سایت مورد نظر و تعیین پارامترهای موجود در این سنگها می باشد. متروی اصفهان قطعه جنوبی که از میدان آزادی شروع و در ترمینال صفه خاتمه می یابد در محیط متروی اصفهان در قسمت قطعه جنوبی قطعه صفه آزادی در محدوده سنگی با سنگ میزبان سازند شمشک در حال اجرا می باشد سازند شمشک دراین محدوده دارای توالی از سنگهای شیلی ماسه سنگی بوده که دراین مقاله سعی شده است با توجه به برداشتهای صحرایی و آزمایشات آزمایشگاهی فازدوم مطالعات و همچنین برداشتهای حین اجرا خواص مهندسی و ژئوتکنیکی آنها مورد بررسی قرار گیرد.