سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن شکوئی – کارشناس ارشد پترولوژی
محمد بلوکی – کارشناس ارشد اکتشاف معدن
فریبرز بنی آدم – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه نبی جان در جنوب باختر شهرستان کلیبر واقع شده است کهن ترین واحد سنگی منطقه سنگهای آتشفشانی کرتاسه با ترکیب ریوداسیت، آندزیت و تراکی آندزیت است که این مجموعه آتشفشانی توسط مارن، ماسه سنگ و آهک کرتاسه پوشیده شده است. نفوذ توده کوارتز مونزودیوریتی با سن الیگومیوسن درمنطقه باعث آلتراسیون و کانی سازی طلای نوع سولفیدی درمنطقه شده است که دراین مقاله جهت مطالعه عمق زونهای سولفیدی حاوی طلا علاوه بر مطالعات صحرایی و اطلاعات زمین شناسی از روش ژئوفیزیک IP,RS استفاده گردید.