سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود تولائی نژاد – کارشناس ارشد معاونت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزس
محمدعلی میری – کارشناس ارشد معاونت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزس
غلامحسین محمدپور زنگنه – کارشناس ارشد معاونت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزس
اشرف مکوندی – کارشناس ارشد معاونت حفاظت و بهره‌برداری منابع آب سازمان آب و برق خوزس

چکیده:

محدوده لاکم به فاصله ۱۶ کیلومتری جنوب شرق شهرستان باغملک، بین ’۱۵ ْ۳۱ تا ’۳۰ ْ۳۱ درجه شرقی و عرضهای ’۰۰ ْ۵۰ تا ’۱۵ ْ۵۰ درجه شمالی قرار دارد. متوسط میزان ریزشهای جوی سالانه ایستگاه تبخیرسنجی موجود در منطقه در طول دوره آماری، برابر ۲/۶۰۷ میلی‌متر (بیشترین بارش سالانه در شرق و حداقل آن در غرب محدوده لاکم)، درجه حرارت آن برابر ۷/۱۹ درجه سانتیگراد، متوسط ماهانه نم نسبی برابر ۶/۴۶ درصد و میزان تبخیر سالانه برابر ۸/۱۵۳۶ میلی‌متر می‌باشد. دمای سردترین ماه سال بهمن با ۶/۸ و گرمترین آن مرداد ماه با ۷/۳۱ درجه سانتیگراد، همچنین حداکثر دمای سالیانه در غرب و مرکز و حداقل آن در شرق محدوده مورد مطالعه، گزارش شده است. حداکثر درصد فراوانی بادهای غالب در مرداد ماه و حداقل آن در آذر ماه به ترتیب برابر ۴/۱۸ و ۱/۴ درصد است. منطقه مورد مطالعه به لحاظ اقلیمی در سیستم طبقه‌بندی آمبرژه از نوع نیمه مرطوب معتدل و در سیستم کوپن از نوع نیمه مرطوب به شمار می‌آید. این محدوده از شمال به کوه جامه از شمال شرق ارتفاعات کوه سرداک از جنوب شرق به ناقدیس سیاه و از جنوب و جنوب غرب به ارتفاعات کوه سفید و شمال غرب به ارتفاعات قیراک و چل چولک محدود گردیده است. در این مطالعه ضمن بررسی وضعیت کمی منابع آب آهکی تاقدیس فلش، به لحاظ کیفی نیز آب چشمه لاکم جهت مصارف مختلف از جمله شرب، صنعتی و کشاورزی، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.