سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهام فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سی
صفر معروفی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حمید زارع ابیانه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

احداث شبکه های آبرسانی شهری، صنعتی و کشاورزی (آبیاری قطره ای و تحت فشار ) با هزینه های کلان همراه است . لذا کیفیت آب های مورد استفاده برای افزایش عمر مفید این شبکه ها و جلوگیری از هدر رفت هزینه ها امری ضروری می باشد. مهمترین مسئله کیفی تاثیرگذار بر شبکه های آبرسانی خورندگی و رسوب گذاری آن است . سختی آب ناشی از وجود یون های Ca+2 و Mg+2 می باشد. آب با درجه سختی زیاد، در اثر گرم شدن و جدا شدن مقداری از گاز کربنیک وابسته به آن، در جدار لوله رسوب کرده و باعث کاهش ظرفیت انتقال می گردد. خورندگی آب نیز به واسطه اسیدی شدن آب در زیادی گازکربنیک آب رخ می دهد، که منجر به سوراخ شدن بسترهای فلزی و بتنی می گردد. در این تحقیق وضعیت خورندگی و رسوب گذاری آب در سرشاخه های رودخانه کرخه از حوزه قره چای در استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های کیفی ثبت و اندازه گیری شده در طول رودخانه برای سال های ۸۳ تا ۸۵ استفاده گردید و بر اساس محاسبه اندیس های خورندگی و رسوب گذاری از دو شاخص لان ژیلر و رایزنر انجام شد و مقادیر نمایه های کاتیون (کلسیم و منیزیم) و آنیون (کربنات و بی کربنات ) محاسبه شد. نتایج اندیس لانژیلر نشان داد در بیش از ۵۰ درصد نمونه های بررسی شده پتانسیل رسوب گذاری و خورندگی در حد کم وجود دارد به نظر می رسد اندیس رایزنر به واسطه سطوح اندازه گیری بیشتر ( ۷سطح) نسبت به اندیس لانژیلر ( ۵ سطح) کاربردی تر است که با نتایج دیگر محققان همخوانی دارد.