سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا یزدانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
کورش شیرانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

یکی از عوامل مهم توسعه یک منطقه، فراهم بودن منابع آب مناسب می باشد که علاوه بر کمیت، وضع کیفی آن نیز با توجه به تاثیر بر سلامتی انسانها ازاهمیت ویژه ای برخورداراست. اطلاع از وضع کیفی آب و روندتغییرات آن ازاهمیت ویژه ای در برنامه ریزیهای آتی و مدیریت مناسب منابع آب برخوردار است. در این راستا روشها و مدلهای زیادی برای تخمین پارامترهای کیفی آب ارائه شده است. رودخانه زاینده رود بعنوان مهمترین رودخانه مرکزی ایران اهمیت زیادی در توسعه منطقه داشته است. این رودخانه تحت تاثیر توسعه شهری و تغییر کاربری قرار گرفته و وضع کیفی آن نامطلوب گردیده است. در این تحقیق برای بررسی وضعیت کیفیت آب رودخانه زاینده رود ضمن تحلیل پارامترهای کیفی آب از قبیل EC و TDS،SAR ، سایر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه کیفیت آب رودخانه زاینده رود نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر جریان ماهانه و فصلی بر میزان پارامترهای کیفی آب نیز بررسی شد. بررسی وضعیت کیفی آب رودخانه زاینده رود از محل سد تا ایستگاه ورزنه نشان می دهد که کیفیت آب به سمت پائین دست و ناحیه دشتی اصفهان دچار تغییراتی شده و در ایستگاه ورزنه به نامناسبترین حالت خود می رسد. میزان غلظت املاح محلول (TDS) و متعاقب آن میزان هدایت الکتریکی به علت افزایش غلظت مواد محلول و ورود آلاینده ها افزایش قابل ملاحظه ای می یابد.