سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا طباطبایی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط
ادریس بذرافشان – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه زاهدان
علیرضا انصاری مقدم – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت زاهدان

چکیده:

آب به اندازه کافی و کمیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروریست. یکی از عوامل که در کیفیت آب می بایست مدنظر قرار گیرد مشکل خورندگی و رسوبگذاری آب است. خوردگی باعث از بین رفتن تدریجی بخشی از فلز یا ماده در تماس با آب میشود و رسوبگذاری منجر به ایجاد جرم در شبکه، ته نشینی املاح و ایجاد عوارض بهداشتی می شود.