سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بیتا تختی – کارشناس ارشد شهرسازی
مرجان دهقانی – کارشناس ارشد معماری

چکیده:

نگاهی گذرا به جمعیت روستایی در ایران نشان میدهد که روند تخلیه روستاها به شهرها در دهه های اخیر شتاب زیادی پیدا کرده است. اما وجود جمعیتی قابل توجه در نقاط روستایی نسبت به مناطق شهری و .. . از جمله عواملی است که توجه به مناطق روستایی را شدت می بخشد.در این مقاله کیفیت ساخت روستاهای استان سیستان و بلوچستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. متاسفانه عمده روستاهای این استان با توجه به پارامترهای مختلف تعیین شده جهت بررسی کیفی واحدهای مسکونی مانند مصالح بکار گرفته شده و فراوانی آنها مطلوب نبوده و ضروری است جهت مقاوم سازی این واحدها اقدامات لازم صورت پذیرد.پراکندگی روستاها در عرصه استان و استقرار آنها در پهنه های زلزله خیز، مسیر سیل و یا دامنه های لغزشی از یک طرف و فقدان کیفیت مطلوب بناها از طرف دیگر، زمینه بروز خسارت به هنگام وقوع حوادث طبیعی به این روستاها را به میزان قابل ملاحظه ای تشدید نموده است. می بایست علاوه بر انتخاب و رعایت اصول فنی از قبیل قرار نداشتن روی گسل زلزله خیز، شیب تند، مسیر سیلاب، تندباد و – به نوع مصالح مورد استفاده در احداث واحدهای مسکونی توجه شود و تکنولوژی مناسب ساخت با رعایت مصونیت ساختمان ها مد نظر قرار گیرد.