سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رحیم قره شیخ بیات – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر

چکیده:

ارقام آلو و گوجه مورد کشت و کار در دنیا شاید در بین میوه های هسته دار، متنوع ترین آنها باشد. ارقامی که در حال حاضر در کشور کشت و کار می شوند و تفریبا شناخته شده نیز هستند می توان به ارقام داخلی شامل آلوی بخارا، آلو سیاه کرج، آلو زرد اراک، آلو بنفش کرج، آلود زرد کردستان، گوجه برغان وگوجه سبز سعدی و از ارقام خارجی بربنک، سانتارزا و شایرو (قطره طلا) اشاره کرد.