سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین معصوم بیگی – گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)
علی اکبر کریمی زارچی – گروه آمار و اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده طب نظام
رضا صرافپور – گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا… (عج)

چکیده:

تامین آب سالم به ویژه برای نیروهای نظامی جهت حفظ سلامتی و ارتقا توان رزمی آنها بسیار مهم است . روشهای که امروزه برای گند زدایی آب مطرح هستند شامل کلرزنی ، ازن زنی ، برم زنی ، فلوئور زنی ، جوشاندن ، کاربرد اشعه فرابنفش و با ترکیبی از این روشها می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت گندزدائی آب شرب در مراکز آموزشی نظامی می باشد . از ۱۸۲ مرکز آموزشی نظامی در سطح کشور در سال ۱۳۸۱ به کمک پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری گردید. این داده ها وارد رایانه شده و با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در ۶۳/۷% مراکز ، از منابع آب لوله کشی ، ۲۵/۳% از آب چاه ۱۱% مابقی از سایر منابع آب استفاده می شد . فقط در ۳۸/۷% مراکز ، منابع آب کلرزنی می شود. ۳۴/۶% مراکز کلرسنجی آب را در محل انجام نمیدهند و از ۶۳/۴% که کلرسنجی انجام می دهند ، نیمی مقدار کلر باقیمانده را صفر اعلام کرده اند . در مراکزی که کلرزنی آب در محل انجام شده بیش از ۵۰% از ابتدا کلر کافی به آب تزریق نمی شده و در ۶۵% مراکزی که دستگاه هیپوکلیناتور داشتند ، اپراتور آموزش های لازم رانگذرانده بود . همواره یکی از مهمترین مطالعات بهداشتی مطالعات مربوط به کنترل کیفیت آب شرب مصرفی است . با توجه به بررسی نتایج مشخص شد که کلر باقیمانده آب شرب در بسیاری موارد در حد لازم نبوده و عدم وجود کلر باقیمانده در آب شرب یکی از نشانگرهای آلودگی احتمالی آب می باشد . در این حالت غالبا بروز اپیدمی بیماریهای مرتبط با آب وجود دارد و در مطالعات زیادی این موضوع ثابت شده است . گندزدائی که فرایند لازم الاجرای تصفیه آب است در برخی از مراکز انجام نمی شود که علت آن عدم وجود امکانات و یا غیر قابل استفاده بودن تجهیزات موجود و یا با استفاده از آب لوله کشی شهری تعیین گردید . لزوم کنترل و پایش مداوم کیفیت آب مصرفی با نمونه برداریهای لازم برای آزمونهای میکروبی و انجام کلرسنجی روزانه و به تعداد کافی و شناسائی منابع احتمالی ورود آلودگی آبهای مصرفی و به دنبال آن انجام اقدامات جدی و به موقع ضروری است. با توجه به نتایج این مطالعه ، سیستم تامین آب شرب در بغضی از مراکز مورد بررسی ، از استاندارد های آب آشامیدنی فاصله دارد و توجه خاص به آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتها ضروری است.