سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شاهرخ نظم آرا – عضو همطراز هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مسئول آزمایشگاه آلود
مریم هاشم خانی – کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام ذوقی – کارشناسی بهداشت محیط، دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

منوکسید کربن CO با غلظت های موجود در هوای شهر تهران تأثیر قابل ملاحظه ای بر مواد و یا گیاهان نمی گذارد و لیکن همین مقدار CO برای سلامتی انسان نامطلوب است میل ترکیبی CO با هموگلوبین تقریباً ۲۰۰برابر اکسیژن است. در هنگام استنشاق این گاز به سرعت با هموگلوبین ترکیب شده و ترکیب کربوکسی هموگلوبین (COHb) را به وجود می آورد. تغییرات ساعتی غلظت CO در هوای شهر تعیین کنندۀ الگوی ترافیکی شهر است. غلظت CO در ساعات اولیه صبح و ساعات پایانی روز از حداکثر مقدار خود برخوردار است در صورتیکه درروزهای آخر هفته و روزهای تعطیل، غلظت CO درساعات پایانی روز اداری کاهش قابل توجهی است. در این بررسی با استفاده از داده های خام اندازه گیری شده توسط تجهیزات سنجش آلودگی هوا (AQI) در ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، از غلظت CO در سال ۱۳۸۵ شاخص کیفیت هوا برای CO محاسبه و مقادیر میانگین ۸ ساعته، حداکثرروزانه، میانگین ماهانه و فصلی استخراج گردید و نسبت به ما ههای مختلف سال و نیز ۴ ایستگاه که داده های کاملتری داشتند مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان می دهد که ۱۸ % روزها کیفیت هوا از لحاظ توصیفی خوب و ۵۲ % روزها متوسط و ۱۱ % روزها
ناسالم برای گروه های حساس و ۴% روزها ناسالم و ۲% روزها خیلی ناسالم بوده است. همچنین در بررسی میانگین ماهیانه شاخص کیفیت هوا آبان ماه در ایستگاه فاطمی ۱۶۰ ، خرداد ماه در ایستگاه بازار ۱۰۲ ، شهریور ماه در ایستگاه مهرآباد ۶۶ و دی ماه در ایستگاه اقدسیه ۱۱۹ ، آلوده ترین ماه های سال بوده اند.