سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدریحان میردامادی – گروه مامائی دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ستوده – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
فریدون سیاسی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
سیدعلی کشاورزی – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده:

هیرسوتیسم اختلال شایعی است که میلیونزن در جهان تحت تاثیر قرار میدهد این اختلال ناشی از فعالیت اندروژن است که در زنان با افزایش رشد مو در نواحی وابسته به اندروژن مشخص می شود. سندرم فزونی در ۱۰-۵%تمامزنان پیش از یائسگی وجود دارد.اختلالات در ارتباط با افزایش اندروژن شامل عدم تخمک گذاری ، بی نظمی قاعدگی، اکنه، دیس لیپیدمی، دیابت پر فشار خون، مقاومت به انسولین، چاقی اندروئیدی ، بیماری قلبی، آلویسی و سرطان اندومتر است . علت هیرسوتیسم دراکثر زنان ایدیوپاتیک در تخمدان پلی کیستیک (PCO) است. بسیاری ازمطالعات نشان داده اند که بین هیپر اندروژنیسم و مقاومت به انسولین ارتباط وجود هیپرانسولینمی در ارتباط با مقاومت به انسولین ممکن است سبب افزایش تولید انروژم بویژهدر تخمدان ها شود. از طرف دیگر برخی مطالعات نشان می دهند که اندروژنها ممکن است عمل انسولین را مختل کنند. از انجایی که زنان هیرسوت بیشتر درمعرض خطر بیماری عروق کرونر قلب و دیابت قرار دارند. بنابراین هدف این مطالعه تعیین ارتباط لیپیدها با هورمونها و نمایه های تن سنجی بمنظورپیشگیری و مداخلات بالینی بود.