سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی معلم – کارشناس ارشد خوردگی، همکار DMT
پیمان معلم – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

در این مقاله عامل از کار افتادن مبدل حرارتی ۹۰۰۷ کارخانه تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (DMT)اصفهان، که به علت ایجاد ترک در نواحی مجاور صفحه نگه دارنده لوله های انتقال سیال (Tube Sheet)از رده عملیاتی خارج شده بود بررسی شده است . در این رابطه ضمن مراجعه به سوابق کاری مبدل و نتایج آنالیز پساب ورودی به آن و با استفاده از تصاویر میکروسکپی از سطوح آسیب دیده و کوپن های آزمایشگاهی و رجوع به منابع کتابخانه ای، علت تخریب خوردگی تنشی کلریدی ناشی از ورود پساب غیر صنعتی کارخانه به مبدل ۷۰۰۹ ارزیابی گردید