سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نصوحیان – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلامه مجلسی
محمود مرآتیان – استادیار دانشگاه مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
میثم کشاورز – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علامه مجلسی

چکیده:

انجماد مرحله ای کوتاه از فرآیند ریخته گری است و لیکن نقش بزرگی در قابلیت محصول ایفا می نماید . اهمیت مرحله انجماد در فرآیند ریخته گری به لحاظ تاثیر پذیری ساختار و خواص مکانیکی
از نحوه انجماد، مطالعه پیرامون پارامترهای انجمادی نظیر شیب درجه حرارت در فصل مشترک جامد ـ مذاب ـ سرعت جبهه انجماد و تاثیر آن بر ساختار لازم می سازد . در تحقیق حاضر به کمک
سیستم انجماد جهت دار مجهز به حساس گرهای حرارتی ارتباط پارامترهای انجمادی با رخداد پدیده تحت تبرید ترکیبی مذاب به عنوان عامل متاثر از تغییر شرایط انجمادی موثر بر ساختار و محصولات ریخته گری بررسی شده و تاثیر ترکیب شیمیایی مذاب به عنوان پارامتر حائز اهمیت در ایجاد پدیده مشخص شده است