سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس عبادی – گروه مهندسی متالور ژی ومواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
محمود حیدرزاده سهی – گروه مهندسی متالور ژی ومواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران
علیرضا صبور روح اقدم – بخش مهندسی مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس
علی محمد خدامی – بخش مهندسی مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق ،ابتدا پوشش میانی NiCrAlY به روش اسپری HVOF بر روی نمونه های سوپرآلیاژ ازجنسInconel-738اعمال شد . در ادامه جهت ایجادپوششهای سپر حرارتی به صورت دو لایه (Duplex ) پوشش YSZ به روش پلاسما اسپری در اتمسفر بر روی نمونه ها اعمال شد . برای تهیه پوششهای سپر حرارتی به صورت تلفیقی با تغییر تدریجی ) (FGC بر روی تعداد دیگری از نمونه ها از تزریق همزمان دو پودرYSZ وNiCrAlY در یک مشعل پلاسما اسپری استفاده گردید . مقدار زیرکونیا در این پوششها به تدریج از۳۰% به ۱۰۰% wt افزایش یافت . ویژگیهای پوششهای دو لایه و تلفیقی با تغییر تدریجی با استفاده ازمیکروسکوپ نوری، SEM ، EDS ، XRD و تست میکروسختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در نهایت چسبندگی پوششها در هردو حالت بوسیله روش Pull of test مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . بررسیها نشان میدهد که ریز ساختار، ترکیب شیمیایی، ترکیب فازها ، تخلخل و همچنین پروفیل میکروسختی درپوششهای FGC بر خلاف پوششهای Duplex به صورت ک املاٌ تدریجی درطول ضخامت تغییر میکند .نتایج همچنین نشان می دهد که چسبندگی پوششهای FGC بهبود قابل ملاحظه ای نسبت به پوششهایDuplex .دارد