سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مازیار پروین‌زاده گشتی – گروه پژوهشی کنترل و دوباره تولید رنگ، پژوهشکده صنایع رنگ ایران

چکیده:

در این آزمایش هدف بررسی تأثیر نوع نمک فلز آلومینیوم بر تغییرات فیزیکی و مکانیکی نخهای پشمی در رنگرزی با رنگزای روناس می‌باشد. نتایج آزمایش استحکام نشان می‌دهد که عملیات دندانه‌ دادن استحکام شسته شده را افزایش می‌دهد. نتایج آزمایش اسپکتروفوتومتر انعکاسی نشاندهنده کاهش مقدار *L و افزایش مقدار *a و *b در تمام نمونه‌های دندانه‌دار در مقایسه با نمونه بدون دندانه می‌باشد. ثبات شستشویی و نوری در نمونه‌ها کمی بهبود یافته است ولی نوع نمک فلزی آلومینیوم تأثیر چندانی در خصوصیات ثبات را نشان نمی‌دهد.