سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا مردانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان (دانشکده فنی)
محسن محمدخانی – دانشجوی دوره دکترای رشته برنامه ریزی شهری (مهندسان مشاور شارنگار مهر)

چکیده:

امروزه در بخش وسیعی از نقاط جهان برنامه ریزی در جهت کنترل منابع آبهای سطحی در چهارچوب فعالیتهای مربوط به سدسازى از اهمیت ویژه اى برخوردار مى باشد.شناسایی ویژگیهای حوضه آبریز یک سد چه قبل و چه بعد از احداث آن یکی از مهمترین بخشهای مطالعاتی مربوط به سد و سد سازی است . درواقع در حوضه های آبریز ، جریان آب در مسیر حرکت خود با اجزای زمینی که روی آن حرکت می کند ارتباط دارد. این اجزا شامل : مشخصات فیزیکی زمین ، مشخصات هیدرولیکی مجرا و … می باشند . شناخت تاثیرات مسائل حوضه آبریز بر سدها یا به عبارت دیگرتعیین حوضه آبریز یک سد نیاز به مطالعه دقیق جریان و همه اجزای حوضه آبریز دارد . امروزه با توجه به پیشرفتهای به وجود آمده در این علم و بالاخص وجود سیستمهای اطلاعات جغرافیایی GIS دقت و سرعت مطالعه این اجزا افزایش یافته است. نوشتار حاضر در راستای دستیابی به مفاهیم پایه کاربرد GIS در علوم منابع آب و زمین شناسی در نظر دارد حوضه آبریز سد طالقان را به عنوان یک مطالعه موردی در محیط GISبا استفده از نرم افزار ArcGIS و الحاقیه Arc Hydro Tools مدلسازی نماید .