سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل سهیلی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، گروه آبخیزداری و علوم در
مجید صوفی – استادیار آبخیزداری و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ا
سیدحمیدرضا صادقی – استادیار و مدیر گروه آبخیزداری و علوم دریائی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در فرسایش تونلی خاک زیرین توسط جریان زیر قشری شسته شده و انتقال می یابد و در صورت ریزش لایه سطحی تونل ها در سطح اراضی رخنمون می یابند . یکی از عوامل موثر در ایجاد فرسایش تونلی، ویژگیهای خاک منطقه است . پدیده فرسایش تونلی در هر شرایط آب و هوایی می تواند تشکیل گردد ولی با وجود این، شرایط ایجاد آن به ویژه از نظر ژئومرفولوژی و هیدرولوژی هنوز ناشناخته است (۱) بیشتر محققین، اراضی لخت و فقیر از نظر پوشش گیاهی، مراتع تخریب یافته، و اراضی جنگل تراشی شده و قابلیت پراکنش بالای ذرات خاک به علت وجود یونهای تک ظرفیتی نظیر سدیم را لازمه ایجاد فرسایش تونلی می دانند ( ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ و ۸) وجود لایه تحتانی غیر قابل نفوذ یا دارای نفوذ ناچیز و تجمع نمک های یک ظرفیتی از ویژگیهای بارز برخی از مناطق تونلی دنیاست هرچند که تونل ها در انواع خاک ها بوجود می آیند که پیچیدگی زیاد این فرآیند را نشان می دهد .