سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

محمود براتوند – کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

این پژوهشبه بررسی ویژگیهای روانی مجرمین جنسی و منکراتی زندانهای اهواز درسال ۱۳۸۴ میپردازد. جامعه نمونه آماری پژوهشی یکسان و شامل ۶۳ نفر از زندانیان با عناوین مجرمانه فحشاء و جرایم جنسی مرد در دو زندان سپیدار و کارون شهرستان اهواز راشامل شده است . روش تحقیق توصیفی و اکتشافی با اجرای تکنیک پرسشنامههای سهگانه عزتنفس کوپراسمیتMMPI، و آیزینک میباشد. یافته مهم این تحقیق ارائه تعریفی متفاوت از ساخت شخصیتی این دسته از مجرمان است. اعتماد به نفس بزهکاران خلاف پژوهشهای پیشین در حد بالایی بود. اختلال شخصیت ضداجتماعی و تیپ شخصیتی مانیا با جلوه برونگرا درون مجرمین مذکور در حد بالاتر از میانگین بدست آمد