سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر مرتضوی چمچالی – دانشجوی کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی
فریدون رضایی – دکتری ژئوتکنیک
سعید حکیمی – دانشجوی دکترای تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شمال ایران و در فاصله تقریبی ۳۹ کیلومتری جنوب شهرستان رشت در شمال غربی کوههای عمارلو قرار دارد با توجه به انجام عملیات صحرایی و اطلاعات به دست آمده ازمنطقه با مطالعه نقشه های زمین شناسی معلوم شد که زمین لغزش دشتگان یک زمین لغزش قدیمی است. از جمله عوامل محیطی بسیار کارساز برای زمین لغزش قدیمی محدوده مورد بررسی رودخانه سفید رود بوده است عوامل محیطی بسیار کارساز برای زمین لغزش جدید دشتگاه ضمن مهیا بودن شرایط ذاتی مانند جنس، بافت مواد، جهت ناپیوستگی ها، آب، شیب، گسل و شکل دامنه ها و عامل محیطی دخالت انساین و حفر ترانشه بار راهسازی نقش غیرقابل انکاری داشته است.