سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

داود فریدونی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، گروه مهندسی عمران، همدان، ایران.

چکیده:

همدان یکی از کلان شهرهای غرب ایران است که از لحاظ زمین شناسی در زون زمین ساختی سنندج سیرجان واقع شده است. به همین دلیل اکثر ساختارهای زمین شناسی موجود در ساختگاه این شهر دارای روند شمالغرب – جنوب شرق و هم روند با زون سنندج- سیرجان میباشند. از دیدگاه زمین شناسی مهندسی ساختگاه همدان دارای سنگ کف دگرگونی و رسوبی از نوع هورنفلس، شیست، کنگلومرا، ماسه سنگ و سنگ آهک میباشد. در روی این سنگها ، ضخامت متفاوتی از خاک برجا و انتقالی در نقاط مختلف شهر تشکیل شده است. دانهبندی این خاکها از آبرفتهای درشت دانه واقع در مناطق غرب و جنوب غرب تا خاکهای ریز دانه رسی- مارنی در مناطق شمال شرقی شهر متفاوت است. در این پژوهش با بررسی ساختمانهای زمینشناسی و ویژگیهای مختلف صحرایی و آزمایشگاهی مصالح خاکی و سنگی موجود در ساختگاه شهر همدان، با استفاده از استاندارد ۲۸۰۰ ایران ساختگاه این شهر به چهار ناحیه با خصوصیات زمین ساختی م تفاوت طبقه – بندی شده است. این طبقهبندی بمنظور استفاده در ساخت و سازهای عمرانی میتواند بسیار مؤثر واقع شود.