سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا نیکودل – عضو هیات علمی و دانشجوی دکتری زمین شناسی، مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی حیدری – عضو هیات علمی دانشگاه همدان و دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی تربیت
ماشاءا… خامه چیان – بخش زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جزیره قشم بزرگترین و پر جمعیت ترین جزیره خلیج فارس است که در گذرگاه دریایی استراتژیک خلیج فارس و دریای آزاد قرار گرفته است. مساحت این جزیره با توجه به جزر و مد بین ۱۵۰۰ تا بیش از ۱۶۰۰ کیلومتر مربع تغییر می نماید. این جزیرهاز دشتهای وسیع و ارتفاعاتی که حداکثر بلندی آن ۳۹۷ متر نسبت به سطح دریاست تشکیل یافته است. کرانه خاوری، جنوب باختری و باختر جزیره تا فواصل نسبتا زیاد کم عمق بوده و عمیق ترین منطقه دریا در اطراف جزیره قشم در کرانه جنوب شرقی می باشد.
از نظر زمین شناسی جزیره قشم در انتهای جنوب خاوری نوار زاگرس و در واحد مورفوتکتونیکی سرزمین پست خلیج فارس – بین النهرین قرار دارد. بیرون زد سازندهای زمین شناسی درچین های جزیره قشم شامل رسوبات نئوژن است که قدیمیترین آن سازند مارنی و ماسه سنگی آغاجاری می باشد. رسوبات دریایی کواترنر به صورت دگرشیب بر نهشته های فوق از سنگ بستر قرار گرفته است. دشتهای ساحلی نیز از رسوبات نرم گلتبخیری مربوط به جریانهای جزر و مد و در مواردی از لوماشل ساحلی که تسوط ملات آهکی سخت گردیده پوشیده شده اند.