سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد غفوری – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا لشکری پور – گروه زمین شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
صادق طریق ازلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسس مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تونل کلات در انتهای راه آسفالته مشهد – کلات قرار دارد. این تونل حدود شانزده سال پیش بطور ناقصاحداث شده و در طی حفاری تونل، بخشهایی از آن ریزش کرده است. هدف از این مقاله، بررسی ویژگی های ساختاری و ارزیابی پارامترهای مقاومتی جهت تامین پایداری تونل کلات در زمان تعریض آن می باشد. بنابراین برای برآورد خصوصیات کمی و کیفی توده سنگ در بر گیرنده تونل و رده بندی مهندسی یآن از سیستم های طبقه بندی Q , RMR استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی و تعینی پارامترهای مقاومتی توده سنگی (مانند مقاومت فشاری توده سنگ ، مدول الاستیسیته و ثابت های هوک – بران) از روابط تجربی متفاوت استفاده گردید. در کل مسیر تونل، مقاطع ابتدایی و انتهایی به ترتیب ، بیشترین و کمترین مقدار پارامترهای مقاومتی توده سنگ را دارا می باشند.