سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد مختاری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مجید صوفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
امیرحسین چرخابی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

به منظور بررسی پراکنش اقلیمی و ویژگیهای شکل شناسی فرسایش آبکندی در استان اصفهان محدوده مناطق موجود و موقعیت جغرافیایی آنها برروی نقشه توپوگرافی۱/۲۵۰۰۰۰ ثبت گردید. برای طبقه بندی مورفوکلیماتیک آبکندها، اقلیم هرمنطقه به روش دومارتن گسترده تعیین و برخی از مهمترین ویژگیهای مرفومتریک آنها ثبت شد. نتایج بدست آمده نشان داد که این پدیده فرسایشی عمدتاً در مناطق مارنی و نهشته های کواترنر استان رخ داده است. بخش عمده آبکندها در دشت و از لحاظ تکاملی بصورت پیوسته می باشند. مقطع عرضی آنها عموماV شکل بوده، پلان عمومی خطی یا پنجه ای است. نسبت عرض به عمق در تمامی آنها بیش از یک است. سر آبکند درمقطع عرضی عمدتا غار مانند یا عمودی، در برخی مناطق حالت تدریجی داشته در دید قائم به صورت مدور تا نوک دار است.