سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهر انگیز مهدی زاده – اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
زهرا نوری – اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
زهرا عقیلی – اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو
شهناز اصغری – اداره کل آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو

چکیده:

چای یکی از پر طرفدارترین نوشیدنیها در دنیاست ، از اینرو بررسی ویژگیهای میکروبی آن بسیار مهم است . چای از برگهای گیاه کاملیا سیننسیس تهیه می شود . بسته به نوع چای خشک ، برگهای آن تحت یکی از دومسیر CTC یا ارتودوکس قرار می گیرد . جهت تولید چای سیاه ، برگها تحت شرایط اکسیداسیون قرار گرفته و سپس با استفاده از دمای ۹۵ درجه سانتی گراد مرحله اکسیداسیون خاتمه می یابد . در نتیجه حرارت ، برگها کاملا خشک می شوند . هدف از این مقاله بررسی ویژگیهای میکروبی چای سیاه خشک بوده و شاخصهای میکروبی مورد بررسی کلی فرمها ، انتروکوکوسها ، استافیلو کوکوس اورئوس ، با سیلوس سرئوس و کپکها می باشند . شاخصهای میکروبی فوق در ۳۲ نمونه چای خشک مورد بررسی قرار گرفت. حداکثر میزان هر یک از باکتریها ۲۰CFU در گرم و حداکثر میزان کپک ۱۰۳CFU در گرم می باشد . از ظانجایی که استاندارد ویژگیهای میکروبی در خصوص چای سیاه خشک تدوین نشده است ، از نتایج این مقاله می توان در این خصوص استفاده نمود