سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد اخوان قالیباف – استاد یار دانشگاه یزد

چکیده:

به منظور بررسی روند کیفی و کمی فرسایش بادی منطقه ای با خاکهای دفن شده بیابانی از رسوبات بادرفتی مادری هاپلوکامبیدزدر دشت یزد اردکان انتخاب گردید. ازموقعیت های پروفیل خاک ضمن تشریح مرفولوژی در مطالعه میدانی و تفکیک اولیه پروفیل های خاک نمونه برداری و ازمایشات تکمیلی انجام شد. از جنبه کانی شناسی رس دراین خاکها اجتماع پاراژنتیکی کانی های کم هوازده میکایی – ایلایتی مقداری بیشتر از کانی های منیزیم دار، پالیگورسکیت و نیز کلریت های اهن منیزیم دارد به همراه مقدار کمتری از کائولینیت و سپیولیت وجود دارد با توجه به کم بودن شدت پیک ۰/۵ نانومتر مربوط به پیک فرعی میکا عمدتا ایلیت های موجود در خاک با منشا میکای با اکتا هدرال اهن و یا منیزیم دار و یاتری اکتا هدرال نظیر بیوتیت گلوکانایت و لپیدوملان هستند و کمتر از نوع مسکویت می باشد.