سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر نوری – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
حمید رحیمی پور – مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
رویا نزاکتی اسمعیل زاده – دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

با توجه به نیاز اکولوژیکی و زیست شهری تهران بزرگ و براساس مصوبه دولت، بزرگترین دریاچه انسان ساخت درمنتهی الیه غرب و شمالغرب تهران و در منطقه جدیدالاحداث ۲۲ شهرداری تهران که دارای وسعتی حدود ۱۰۰۰۰ هکتار می باشد در حال طرح ریزی و احداث است وجود جاذبه های طبیعی و وضعیت توپوگرافی خاص منطقه که گاه سبب طغیان رودخانه های کن و وردآورد و پیدایش سیلاب گردیده است سبب ارائه پیشنهاد احداث دریاچه انسان ساخت غرب تهران شده است. هدف از احداث این دریاچه نه تنها ایجاد مکانی تفریحی برای جلب توریسم می باشد بلکه موجبات کنترل سیلابهای نظیر سیلاب سال ۱۳۷۴ درمنطقه کن – سولقان را که خسارات بسیاری به ساکنین منطقه وارد آورد فراهم می سازد. از طرفی بر تلطیف هوای منطقه و کلان شهر تهران تاثیرگذار خواهد بود. این دریاچه با مساحت تقریبی هکتار و حجم آبی حدود ۱۱ میلیون متر مکعب در نظر گرفته شده است و تامین آبهای ورودی به آن از طریق منابع مختلف موجود در منطقه مورد بررسی قرار گرفته است مقاله حاضر به بررسی منابع آبی قابل توجه درمنطقه، ویژگیهای کیفی و کمی آب های ورودی، حجم آبدهی سالانه و حجم برداشت آب سالانه می پردازد. به منظر بررسی منابع آبی مورد مطالعه در منطقه شامل رودخانه های کن و وردآورد، روانابهای حوزه های میانی، آبهای زیرزمینی، روانابهای شهری و پساب تصفیه خانه اکباتان، از اواخر تابستان سال ۱۳۸۰ تا زمستان همان سال بررسی های مربوط به کیفیت آب با مطالعه آمار و اطلاعات دریافت شده از ایستگاهای سولقان و چیتگر، همچنین نمونه برداری و آنالیز نمونه ها به روشهای موجود در استاندارد متد صورت گرفته و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ها انجام شده است. نتایج حاصل پس از مقایسه با ا ستانداردهای آب دریاچه حاکی از آن است که کیفیت آب رودخانه های کن و وردآورد، آبهای زیرزمینی و روانابهای حوزه های میانی از نظر فیزیکی و شیمیایی مناسب است. از نظر میزان عوامل میکروبیه نیز مقدار فکال کلی فرم بین MPN/100 400-200 می باشد که در محدوده مناسب استاندارد قرار دارد. درپساب تصفیه خانه اکباتان و روانابهای شهری کل کلی فرم به ترتیب برابر MPN/100 4 10 ×۱/۱ و MPN/100 29 10 ×۲/۲ می باشد که به دلیل بالا تر بودن از حد استاندارد برای ورود به دریاچه در کوتاه مدت توصیه نمی شود و لذا تامین آب دریاچه از حوزه های کن، ورد آورد و بخشی از حوزه های میانی صورت می پذیرد.