سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزو درستیان – عضو هیات علمی ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – شمال
محمدرضا قیطانچی – رئیش بخش زلزله شناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش ، تغییرات لرزه حیزی در منطقه مکران از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی زمین لرزه های تاریخی، توزیع زمانی و مکانی زلزله ها در قرن جاری و در بازه های زمانی متفاوت، ارزیابی پارامترهای محاسبه شده a,b و میانگین دوره بازگشت زمین لرزه ها ،طبیعت لرزه خیزی نواحی مختلف منطقهرا به تصویرمی کشد. محاسبه انرژی ، نرخ آزاد سازی استرین و نقشه های دو و سه بعدی انرژی آزاد شده در بازه های زمانی متفاوت ، بیانگر روند فعالیت های لرزه خیزی در نواحی مختلف منطقه مکران می باشد. به کمک نتایج بدست آمده، اهمیت مناطق مختلف بر اساس توزیع جمعیت و یا ارزش اقتصادی سازه ها و لزوم مقاوم سازی آنها در مقابل آسیب پذیری مورد بخث و بررسی قرار گرفت.