سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد فتحیان – عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بشر در طی مسیر تکاملی خود با جوامع متعددی روبرو گشته است. از آن جمله می توان به جامعه ایلیاتی ، جامعه روستایی و جامعه صنعتی اشاره کرد. اختراع رایانه در اواسط قرن بیستم، گسترش شبکه های ارتباطی و اهمیت اطلاعات در حیات اجتماعی، منشا تحولاتنوینی در زندگی انسان گردیده است. دوران جدید که به عصراطلاعات موسوم است مولود فناوری اطلاعات می باشد. بشر امروز جامعه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات را تجربه می کند که از ویژگی های خاص خود برخوردار است. چنین جامعه ای را جامعه اطلاعاتی گویند. در این گونه ازجوامع، مفاهیم سنتی موجود در زمینه هایی چون اقتصاد، آموزش، کسب و کار، مدیریت، تجارت و جنگ دچار تحول می گردد.
فناوری اطلاعات در مدیریت و خدمات شهری نیز تاثیرات زیادی را نخواهد گذاشت.و از این رو ضروری است که پس از درک مفهوم اثرات این فناوری به ساماندهی نظام و مدیریت شهری توجه نماییم. شهر الکترونیکی یا شهر هوشمند نتیجه تاثیر این فناوری بر ابعاد مختلف شهری می باشد. این مقاله ضمن مروری بر مفاهیم فناوری اطلاعات وشهر الکترونیکی به بررسی ویژگی های تعاملات تجاری در این گونه شهرها خواهد پرداخت.