سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی چرم – استادیار خاکشناسی اهواز
عبدالغفور احمدپور داشلی برون – دانشجوی خاکشناسی اهواز

چکیده:

فسفر یکی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه بوده و نیز از مهم ترین عناصر در تولیدات گیاهی می باشد که در کلیه فرآیندهای بیوشمیایی، ترکیبات انرژی زا دخالت دارد (۴). نیشکر از گیاهانی است که به صورت متمرکز در بعضی از اراضی مناطق استان خوزستانب ا قدمت بیش از چهل سال کشت می گردد. چند ساله و تک کشتی بودن این گیاه باعث تخلیه عناصر غذایی از جمله فسفر می شود. جذب سطحی فسفر به وسیله خاک ها ازموضوعات مورد توجه محققین بوده و یکی از شاخص های مهم قدرت بافری و در نتیجه قابلیت استفاده این عنصر برای گیاه به شمار می اید. یکی از روش های که در بیست سال اخیر برای بررسی وضعیت فسفر در خاک ها ارائه شده است، استفاده از هم دماهای جذب فسفر توسط خاک می باشد. معادلات جذب سطحی لانگ مویر، فروندلیش و ون های از مهم ارین معادلات مورد استفاده در تشریح هم دماهای جذب سطحی می باشند. خصوصیات فیزیکی و شمیایی خک ها جذب سطحی فسر درخاک را کنترل می کنند. بنابراین هدف تحقیق حاضر مطالعه روابط جذب سطحی فسفر و بررسی ارتباط پارامترها و شاخص های بافری با خصوصیات خاک بود.